GalerieObrazy.cz

Přihlášení k odběru novinekCZENSK
ZOBRAZIŤ MENU
DielaVýstavyPrezentaceBlogO násRegistráciaPrihlásenieKontakt
Tento web je k prodeji. Web galerieobrazy.cz hledá nového provozovatele.
V případě zájmu nás kontaktujte podpora@galerieobrazy.cz
Zavrieť
Ste tu prvýkrát ?

Podmienky použitia

Právo používať web a jeho obsah

Návštevou portálu GaleriObrazy.cz alebo registráciou súhlasíte s nasledujúcimi bodmi:

Tento portál je určený len pre vaše osobné a obchodné použitie. Nesmiete distribuovať, vymieňať, upravovať, predávať ani prenášať žiadnu informáciu kopírovanú z tohto webu, vrátane, ale bez obmedzenia, ľubovoľného textu, obrázkov, zvukov alebo videá za akýmkoľvek obchodným, komerčným alebo verejným účelom. Ak dodržiavate tieto podmienky použitia, portál GalerieObrazy.cz vám udeľuje nevýhradné, neprenosné a obmedzené právo na vstup, zobrazenie a použitie tohto webu. Súhlasíte, že neprerušíte, ani sa nepokúsite prerušiť prevádzku tohto webu akýmkoľvek spôsobom. Zároveň registráciou a používaním portálu GalerieObrazy.cz súhlasíte s tým, že niektoré Vami vložené položky môžeme prezentovať na sociálnych sieťach (napr. Facebook, Google+, Instagram).

Dostupnosť služieb

Služby zobrazené na webe nemusí byť k dispozícii pre zobrazenie vo vašej krajine alebo lokalite. Odkazy na tieto služby uvedené na webe neznamenajú ani nezaručujú, že tieto služby budú vo vašej konkrétnej lokalite kedykoľvek k dispozícii. Dostupnosť konkrétnych služieb možno zistiť cez kontaktný formulár: http://galerieobrazy.cz/cz/kontakt/

Právo portálu GalerieObrazy.cz zmeniť tieto podmienky použitia a obsah webu

Portál GalerieObrazy.cz môže kedykoľvek a bez predchádzajúceho upozornenia meniť podmienky použitia a pridať alebo odobrať ktorúkoľvek ich časť. Akékoľvek zmeny v týchto podmienkach použitia alebo v akýchkoľvek podmienkach uvedených na tomto webe vstupujú do platnosti okamihom ich uvedenia. Pokračovaním v používaní tohto webu po uvedení zmien dávate najavo váš súhlas s týmito zmenami. Portál GalerieObrazy.cz môže kedykoľvek bez oznámenia a bez zodpovednosti dočasne alebo trvale pridať, zmeniť, zrušiť, odstrániť alebo pozastaviť akýkoľvek ďalší obsah uvedený na tomto webe, vrátane vlastností a špecifikácií služieb popísaných alebo zobrazených na webe.

Zrieknutie sa záruk a škôd; obmedzenie zodpovednosti

Používate tento web na svoje vlastné riziko. Tento web (vrátane všetkého obsahu a funkcií dostupných alebo prístupných na tomto webe) je poskytovaný "tak, ako je". V najvyššom rozsahu povolenom zákonom, s ohľadom na obsah tohto webu, portál GalerieObrazy.cz nerobí žiadna vyjadrenia ani záruky akéhokoľvek druhu pre presnosť, obchodovateľnosť, vhodnosť pre konkrétny účel alebo neporušenia zmluvy pre akýkoľvek obsah publikovaný alebo dostupný prostredníctvom tohto webu; že server, ktorý tento web sprístupňuje, je bez vírusov a iných súčastí, ktoré môžu nakaziť alebo poškodiť vaše počítačové zariadenie alebo iný majetok, ak pristupujete, prechádzate alebo sťahujete či inak používate tento web.

Za žiadnych okolností, vrátane, ale bez obmedzenia, nedbanlivosti spoločnosti portálu GalerieObrazy.cz, nebude portál GalerieObrazy.cz zodpovedný za akékoľvek následné, priame, náhodné, nepriame, trestné alebo osobitné škody súvisiace s (a) použitím, (b) neschopnosťou použiť alebo (c) chybami alebo opomenutím v obsahu a funkciách tohto webu, aj keď bol portál GalerieObrazy.cz alebo jeho oprávnený zástupca upozornený na možnosť takýchto škôd.

V žiadnom prípade nefunguje portál GalerieObrazy.cz ako eshop a teda v žiadnom prípade sa nemôžu vzťahovať obchodné podmienky.

Ďalšie dôležité informácie

Ak pridávate dielo ako fotografií, je podmienkou aby bola fotografia vytlačená ako originál a fotografie v digitálnej podobe nebola ďalej šírená. Touto požiadavkou chceme vyzdvihnúť originalitu každého autorského diela.

Podmienky použitia | Cookies zásady | O nás | Informácie | Facebook | Kontaktujte nás
Média | Bannery | © 2014 - 2024 všetky práva vyhradené
Webové stránky sú kompletne pod správou IT Partner

TOPlist